Оформление строительной лицензии

Регистрация предприятий
Регистрация предприятий
Регистрация представительства иностранной компании
Регистрация акционерного общества (АО)
Регистрация благотворительной организации
Регистрация Общества с ограниченной ответственностью (ООО)
Регистрация общественной организации
Регистрация СПД (ФЛП)
Регистрация филиала
Регистрация частного предприятия (ЧП)
Интеллектуальное право
Регистрация интеллектуальной собственности
Регистрация торговой марки
Ликвидация предприятия
Ликвидация юридического лица ( ООО, ЧП, АО, ОО) и СПД
Ликвидация физического лица- предпринимателя (ФЛП)
Альтернативная ликвидация юр. лица
Передача документов в гос. архив
Регистрация изменений
Регистрация изменений в учредительные документы
Изменения в устав неприбыльной организации
Изменение местонахождения (юридического адреса)
Изменение уставного капитала
Изменения видов деятельности (КВЕД)
Изменения наименования юридического лица
Изменения состава учредителей юридического лица
Регистрация изменений в данные ФЛП
Регистрация смены директора юридического лица
Лицензия. Разрешение
Услуги лицензирования. Получение разрешений
Получение лицензии на производство табака, табачной продукции
Получение строительной лицензии в Одессе
Получить торговый патент
Регистрация технического паспорта на вывеску
Регистрация кассового аппарата в Одессе
Разрешение на торговлю
Лицензия на туроператорскую деятельность
Лицензия на розничную и оптовую торговлю алкоголем и табаком
Лицензия на торговлю медицинскими препаратами
Лицензия на охранную деятельность
Аккредитация (регистрация) в таможенных органах
Получение разрешения на рекламу
Юридическое и бухгалтерское обслуживание
Абонентское юридическое обслуживание
Бухгалтерское обслуживание
Судебное представительство
Представительство интересов в судах
Семейные споры
Расторжение брака в суде
Юрид. услуги иностранцам
Идентификационный код для иностранцев
Получение разрешения на трудоустройство
Получить временный вид на жительство
Получить постоянный вид на жительство
Юридическая помощь при ДТП
Помощь при ДТП
Налоговые споры
Споры с банками
Налоговое сопровождение
Купить фирму!!!

Юридическая фирма «Help-Pravo» предоставляет услуги по получению строительной лицензии для субъектов хозяйствования, которые планируют осуществлять строительную деятельность. На сегодняшний день лицензированию подлежат виды работ по осуществлению хозяйственной деятельности, связанной со строительством объектов только V-IV категории сложности.

Перечень видов работ, которые подлежат лицензированию можно посмотреть ниже.

1.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:

1.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:
1.01.00 улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних
1.02.00 улаштування фундаментів із застосуванням паль
1.03.00 улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами
1.04.00 зведення металевих конструкцій
1.05.00 зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій
1.06.00 зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій
1.07.00 зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій
1.08.00 зведення дерев’яних конструкцій
1.09.00 будівництво гідротехнічних споруд та комплексів
1.10.00 розробка гірничих споруд та комплексів
1.11.00 реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини
1.12.00 монтаж технологічного устаткування
1.13.00 виконання пусконалагоджувальних робіт:
1.13.01 електротехнічних пристроїв
1.13.02 автоматизованих систем управління
1.13.03 систем вентиляції та кондиціонування повітря
1.13.04 підйомно-транспортного устаткування
1.13.05 металообробного устаткування
1.13.06 холодильних і компресорних установок
1.13.07 теплоенергетичного устаткування
1.13.08 деревообробного устаткування
1.13.09 водопостачання та водовідведення

2.00.00 БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:

2.00.00 БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:
2.01.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:
2.01.01 водопостачання та водовідведення
2.01.02 опалення
2.01.03 вентиляції і кондиціювання повітря
2.01.04 газопостачання
2.01.05 технологічних трубопроводів
2.01.06 електропостачання і електроосвітлення
2.01.07 засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж
2.02.00 монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:
2.02.01 водопостачання та водовідведення
2.02.02 теплопостачання
2.02.03 газопостачання
2.02.04 магістральних нафтогазопроводів
2.02.05 електропостачання і електроосвітлення
2.02.06 зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж
2.03.00 монтаж інженерних споруд
3.00.00 БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:
3.01.00 залізничних та трамвайних колій
3.02.00 доріг автомобільних
3.03.00 мостів і мостових переходів:
3.03.01 мостів для перепуску через перешкоди водних потоків
3.03.02 мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів
3.04.00 аеродромів та вертодромів
3.05.00 тунелів та метрополітенів
3.06.00 вертикального транспорту (ліфтів, ескалаторів, підйомників, канатних доріг тощо)

Для получения строительной лицензии субъекты хозяйствования должны иметь соответствующую материально-техническую базу, наличие специалистов с образованием и стажем роботы, также наличие помещений в собственности или взятых в аренду. Мы поможем Вам получить строительную лицензию в Одессе без необходимого числа у Вас техники, специалистов и оборудования.

Строк на который выдается строительная лицензия

Лицензию выдает Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины сроком на три года тем юридическим или физическим лицам-предпринимателям, которые получают ее в первый раз, при повторном получении строительной лицензия выдается на 5 лет. Понятия продления строка действия лицензии в законодательстве нет. После истечения трех лет, лицензию нужно получать повторно. Срок получения лицензии около месяца.

Информация для получения строительной лицензии

Для получения строительной лицензии нам нужна следующая информация:

  • Перечень работ, по которым будет осуществляться деятельность;
  • Информацию о наличии спецтехники, собственных помещений или взятых в аренду, технический персонал и др. (при наличии);
  • Копия выписки или «вытяга» из ЕДР (ЕГР);
  • Копия справки из статистики (в справке должен быть хотя бы один КВЕД по строительной деятельности);
  • Ранее полученная лицензия с приложениями (если лицензия получается повторно);
  • Разрешение на выполнение работ повышенной опасности (при наличии);
  • Банковские реквизиты компании, должность руководителя (директор, ген. директор), контактный номер телефона компании и электронная почта компании.

Стоимость строительной лицензии зависит от перечня работ, которые Вы планируете осуществлять и от класса рисков (ответственности) – СС2 или СС3.

Услуги компании Help Pravo по получению строительной лицензии

Специалисты нашей компании предоставят Вам полный спектр услуг по получению строительной лицензии любой сложности, переоформлению, получении повторной лицензии, получению дубликата лицензии. Вы не знаете с чего начать, у Вас нет необходимой материально-технической базы, необходимых специалистов с образованием и стажем роботы, помещений? Тогда звоните нам! При необходимости предоставим полное бухгалтерское обслуживание или юридическое сопровождение предприятия.

Мы имеем успешный многолетний опыт в получении строительной лицензии в Одессе, знаем специфику процедуры  получения лицензии, подготовим необходимый пакет документов, заполним ведомости, и в строк оговоренный с Вами получим строительную лицензию.

Получение лицензии на производство табака, табачной продукции
Идентификационный код для иностранцев