Оформление строительной лицензии

Регистрация предприятий
Регистрация предприятий
Регистрация представительства иностранной компании
Регистрация филиала
Регистрация акционерного общества (АО)
Регистрация благотворительной организации
Регистрация общественной организации
Регистрация Общества с ограниченной ответственностью (ООО)
Регистрация СПД (ФЛП)
Регистрация частного предприятия (ЧП)
Интеллектуальное право
Регистрация интеллектуальной собственности
Регистрация торговой марки
Ликвидация предприятия
Ликвидация юридического лица ( ООО, ЧП, АО, ОО) и СПД
Альтернативная ликвидация юр. лица
Ликвидация физического лица- предпринимателя (ФЛП)
Передача документов в гос. архив
Регистрация изменений
Регистрация изменений в данные ФЛП
Изменение видов деятельности (КВЕД)
Регистрация изменений в учредительные документы
Изменение местонахождения (юридического адреса)
Изменение наименования юридического лица
Регистрация смены директора юридического лица
Изменение состава учредителей юридического лица
Изменение уставного капитала
Изменения в устав неприбыльной организации
Лицензия. Разрешение
Услуги лицензирования. Получение разрешений
Получение лицензии на производство табака, табачной продукции
Лицензия на розничную и оптовую торговлю алкоголем
Лицензия на продажу табака и сигарет
Получение строительной лицензии в Одессе
Получить торговый патент
Разрешение на торговлю
Регистрация технического паспорта на вывеску
Получение разрешения на рекламу
Регистрация кассового аппарата в Одессе
Лицензия на туроператорскую деятельность
Лицензия на торговлю медицинскими препаратами
Лицензия на охранную деятельность
Аккредитация (регистрация) в таможенных органах
Юридическое и бухгалтерское обслуживание
Абонентское юридическое обслуживание
Бухгалтерское обслуживание
Судебное представительство
Представительство интересов в судах
Семейные споры
Расторжение брака в суде, взыскание алиментов
Юрид. услуги иностранцам
Юридические услуги для иностранцев
Идентификационный код для иностранцев
Получение разрешения на трудоустройство
Получить временный вид на жительство
Получить постоянный вид на жительство
Продление пребывания иностранца в Украине
Подтверждение гражданства ребенка
Юридическая помощь при ДТП
Помощь при ДТП
Налоговые споры
Споры с банками
Налоговое сопровождение
Купить фирму!!!

Юридическая фирма «Help-Pravo» предоставляет услуги по получению строительной лицензии для субъектов хозяйствования, которые планируют осуществлять строительную деятельность. На сегодняшний день лицензированию подлежат виды работ по осуществлению хозяйственной деятельности, связанной со строительством объектов только V-IV категории сложности.

Перечень видов работ, которые подлежат лицензированию можно посмотреть ниже.

1.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:

1.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:
1.01.00 улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних
1.02.00 улаштування фундаментів із застосуванням паль
1.03.00 улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами
1.04.00 зведення металевих конструкцій
1.05.00 зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій
1.06.00 зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій
1.07.00 зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій
1.08.00 зведення дерев’яних конструкцій
1.09.00 будівництво гідротехнічних споруд та комплексів
1.10.00 розробка гірничих споруд та комплексів
1.11.00 реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини
1.12.00 монтаж технологічного устаткування
1.13.00 виконання пусконалагоджувальних робіт:
1.13.01 електротехнічних пристроїв
1.13.02 автоматизованих систем управління
1.13.03 систем вентиляції та кондиціонування повітря
1.13.04 підйомно-транспортного устаткування
1.13.05 металообробного устаткування
1.13.06 холодильних і компресорних установок
1.13.07 теплоенергетичного устаткування
1.13.08 деревообробного устаткування
1.13.09 водопостачання та водовідведення

2.00.00 БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:

2.00.00 БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:
2.01.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:
2.01.01 водопостачання та водовідведення
2.01.02 опалення
2.01.03 вентиляції і кондиціювання повітря
2.01.04 газопостачання
2.01.05 технологічних трубопроводів
2.01.06 електропостачання і електроосвітлення
2.01.07 засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж
2.02.00 монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:
2.02.01 водопостачання та водовідведення
2.02.02 теплопостачання
2.02.03 газопостачання
2.02.04 магістральних нафтогазопроводів
2.02.05 електропостачання і електроосвітлення
2.02.06 зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж
2.03.00 монтаж інженерних споруд
3.00.00 БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:
3.01.00 залізничних та трамвайних колій
3.02.00 доріг автомобільних
3.03.00 мостів і мостових переходів:
3.03.01 мостів для перепуску через перешкоди водних потоків
3.03.02 мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів
3.04.00 аеродромів та вертодромів
3.05.00 тунелів та метрополітенів
3.06.00 вертикального транспорту (ліфтів, ескалаторів, підйомників, канатних доріг тощо)

Для получения лицензии на строительные работы субъекты хозяйствования должны иметь соответствующую материально-техническую базу, наличие специалистов с образованием и стажем роботы, также наличие помещений в собственности или взятых в аренду. Мы поможем Вам получить строительную лицензию в Одессе без необходимого числа у Вас техники, специалистов и оборудования.

Выдача строительной лицензии — сроки получения и ее действия

Лицензию выдает Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины сроком на три года тем юридическим или физическим лицам-предпринимателям, которые получают ее в первый раз, при повторном получении строительная лицензия выдается на 5 лет. Понятия продления срока действия лицензии в законодательстве нет. После истечения трех лет, лицензию нужно получать повторно. Срок получения лицензии около месяца.

Информация для получения строительной лицензии

Для оформления строительной лицензии нужна следующая информация:

  • Перечень работ, по которым будет осуществляться деятельность;
  • Данные о наличии спецтехники, собственных помещений или взятых в аренду, технический персонал и др. (при наличии);
  • Копия выписки или «вытяга» из ЕДР (ЕГР);
  • Копия справки из статистики (в справке должен быть хотя бы один КВЕД по строительной деятельности);
  • Ранее полученная лицензия с приложениями (если лицензия получается повторно);
  • Разрешение на выполнение работ повышенной опасности (при наличии);
  • Банковские реквизиты компании, должность руководителя (директор, ген. директор), контактный номер телефона компании и электронная почта компании.

Стоимость лицензии на строительство зависит от перечня работ, которые Вы планируете осуществлять и от класса рисков (ответственности) – СС2 или СС3.

Услуги компании Help Pravo по получению строительной лицензии

Специалисты нашей компании предоставят Вам полный спектр услуг по получению строительной лицензии любой сложности, переоформлению, получении повторной лицензии, получению дубликата лицензии. Вы не знаете с чего начать, у Вас нет необходимой материально-технической базы, необходимых специалистов с образованием и стажем роботы, помещений? Тогда звоните нам! При необходимости предоставим полное бухгалтерское обслуживание или юридическое сопровождение предприятия.

Мы имеем успешный многолетний опыт в получении строительной лицензии в Одессе, знаем специфику процедуры  получения лицензии, подготовим необходимый пакет документов, заполним ведомости, и в срок оговоренный с Вами получим строительную лицензию.

Получение лицензии на производство табака, табачной продукции
Идентификационный код для иностранцев